Tabulka 6

Tab. 1 – Mechanizmus účinku kortikosteroidů
Všeobecné účinky
l inhibice proliferace, diferenciace a funkce makrofágů a fibroblastů
l inhibice tvorby a uvolňování cytokinů (IL-1, IL-6, TNFa)
l inhibice produktů met. kyseliny arachidonové (prostaglandiny, leukotrieny)
l indukce inhibitorů fosfolipázy A2
l inhibice protizánětlivé odpovědi endoteliálních buněk
l redistribuce lymfocytů, leukopenie
l inhibice vzniku proliferace a aktivace T-buněk
l inhibice produkce imunoglobulinů B-buňkami (vysoké dávky)
Účinky pro nemoc specifické?
Ohodnoťte tento článek!