Tabulka 6


Tab. 3 – Mechanismus účinku betablokátorů
u pacientů s ICHS
1. Snížení spotřeby O2 v myokardu:
pokles TF
snížení napětí svalového vlákna
(snížení afterloadu, kontraktility myokardu)
2. Zvýšení nabídky O2 do myokardu:
zvýšení perfúze v koronárním řečišti
Ohodnoťte tento článek!