Tabulka 6

Tab. 5 – Průnik antimikrobních léčiv do bronchiálního sekretu
(B. S.) a plicní tkáně (P. T.)
(vyjádřeno v procentech v sérových koncentracích)
> 50 % 10–50 % < 10 %
B. S. + P. T. B. S. P. T. B. S. P. T.
chloramfenikol cefuroxim přirozené přirozené většinou vyšší
peniciliny peniciliny procento průniku
tetracykliny ceftazidim širokospektré širokospektré
peniciliny peniciliny
makrolidy ceftriaxon rezistentní cefalosporiny
peniciliny I. generace
linkosamidy monobaktamy cefalosporiny cefoxitin
I., II., III.,
a IV. generace
kotrimoxazol karbapenemy aminoglykosidy cefotaxim
nitroimidazoly aminoglykosidy glykopeptidy ceftizoxim
fluorochinolony glykopeptidy amfotericin
ketokonazol amfotericin mikonazol
flukonazol mikonazol itrakonazol
Ohodnoťte tento článek!