Tabulka 6

Tab. 8 – Doporučené denní dávky b-blokátorů při léčbě chronického srdečního selhání
Beta-blokátor Úvodní dávka (mg) Cílová dávka (mg)
bisoprolol 1x 1,25 1x 2,5–10
karvedilol 2x 3,125– 6,25 2x 25–50
metoprolol 2x 5 2–3x 50
Ohodnoťte tento článek!