Tabulka 6

Tab. 1 – Stadia CHOPN
Stadium FVC/FEV1 % FEV1 (% NH)
0 * v normě v normě
I < 70 > 80
II a < 70 50–80
II b < 70 30–49
III < 70 < 30 nebo i PH, RI
FVC – usilovná vitální kapacita, FEV1 – usilovný exspirační objem za 1 sekundu, NH – náležitá hodnota, PH – plicní hypertenze, RI – respirační insuficience
* „Nulté stadium“ recentně uvádí GOLD, v podstatě se jedná o rizikové stadium,
Ohodnoťte tento článek!