Tabulka 6

Tab. 3 – Principy diagnostiky tyreopatií I
1. Posouzení funkce
Základem je klinické vyšetření:
Laboratorně vycházíme z vyšetření TSH
normální hodnota stačí k potvrzení eufunkce u ambulantních pacientů
zvýšená hodnota (nad 4,0 mIU/l) svědčí pro hypotyreózu
stanovení FT4 odliší klinickou formu (pod 12,5 pmol/l)
subklinickou formu (hodnota 12,5–23,0 pmol/l)
snížená hodnota (pod 0,25–0,30 mIU/l)
u ambulantních nemocných svědčí pro tyreotoxikózu (nebo předávkování tyreoidálních hormonů)
Kontrolujeme FT4, vyšší hodnota svědčí pro tyreotoxikózu, při normální hodnotě
Ohodnoťte tento článek!