Tabulka 7

Tab. 5 – Propuštění po akutní exacerbaci
Kritéria: l inhalační léčba beta mimetiky není nutná častěji než po 4 hodinách
l nemocný je schopen chůze po místnosti
l hyperreaktivita dýchacích cest je zklidněna
l stabilizovaný stav, bez parenterální léčby 12 až 24 hodin
l stabilizovaná acidobazická rovnováha po dobu 12 až 24 hodin
l nemocný zcela rozumí, jak správně používat léky
l je zařízena dispenzarizace a zabezpečena domácí péče
l nemocný, rodina i lékař jsou přesvědčeni, že se nemocný může
Ohodnoťte tento článek!