Tabulka 7

Tab. 2 – Běžně používané kortikosteroidy
Délka Kortikosteroid Ekvivalentní Relativní schopnost
účinku, zánět dávky retinovat sodík
Krátký Cortison 25 0,8
(t1/2 8 – 12) Cortisol 20 1,0
Střední Prednison 5 0,8
(t1/2 12 – 36) Prednisolon 5 0,8
Methylprednisolon 4 0,5
Trimacinolon 4 0
Dlouhý Paramethason 2 0
(t1/2 36 – 72) Dexamethason 0,75 0
Ohodnoťte tento článek!