Tabulka 7

Tab. 6 – Možné farmakologické přístupy prevence
drogové závislosti
Pozitivní posilovací účinek Negativní posilovací účinek
prevence odměny zmírnění příznaků z odnětí
(„anti-cravingové“ látky)
fáze detoxifikace
– opioidní systém: (viz Tab. 3)
farmakologie antagonisté: naltrexon,
nalmefen
agonisté/antagonisté:
buprenorfin
– dopaminergní systém:
D2 antagonisté ?
– serotonergní systém:
SSRI (= inhibitory uptake)
fluoxetin atp. Potlačení tvorby podmíněné
podmíněné – serotonergní a nor- vazby při neuroadaptaci
chování adrenergní systém
(=inhibitory uptake) – bupropion
– glutamatergní systém
antagonisté: acamprosat +)
Potlačení podmíněné vazby
prevence očekávání odměny syndromu z odnětí
Ohodnoťte tento článek!