Tabulka 7

Tab. 1 – Nejužívanější blokátory kalciových kanálů první generace
Název
genericky Obvyklá dávka Firemní název
Nifedipin Dlouhodobě nepodávat, vyjma Adalat, Cordipin, Cordafen, Sponif
GITS formy. Parenterálně jen ve Adalat pro infus., retard
speciálních indikacích. Cordipin retard, XL
Corinfar 10 (20) retard
Nifecard retard, XL 30, XL 60 mg
Nifehexal 20 (40) retard
Verapamil 120–240 mg rozděleně ve třech Isoptin 40, 80, SR 240 mg
dávkách Lekoptin 40, 80, 120 mg
ret. formy 240 mg (zcela výji- Verahexal 40, 80, 120 mg
mečně až do 480 mg) v jedné Verahexal KHK retard, RR
nebo dvou denních dávkách Verapamil DH 40, 80, 120 mg
Verogalid ER 240 mg
Diltiazem tbl. do 120 mg 2krát denně, nad Altiazem RR
120 mg 1krát denně. Blocalcin
Neretardované formy nejsou Diacordin 60, 90 retard, 120 retard
vhodné k dlouhodobé terapii. Dilzem Parenteral, 25 retard
Ohodnoťte tento článek!