Tabulka 7

Tab. – Realita a přenosové reakce
Nemocný nese nelibě, když lékař…. Nemocný pociťuje libě, když lékař….
Udržuje si odstup „dívá se do počítače“ „vstane a podá mi ruku“
Není s pacientem v kontaktu „stále opakuje…“ „zeptá se, jak se mi dařilo“
Nerespektuje nemocného „že musím zhubnout“ „když Vám to půjde, jděte se projít“
Nemá o nemocného zájem „že má málo času“ „co potřebuji, na to se zeptám“
Nevěří nemocnému „že se snažím“ „ptá se: máte nějaké trable?“
Hodnotí nemocného „vidíte, jak jste hodná“ „ví, co ode mne může čekat“
Jedná z pozice moci „vyslýchá mě…“ „protože jste tohle dělala dobře“
Je vševědoucí „…až na to přijde“ „ptá se: přihodilo se něco?“
Ohodnoťte tento článek!