Tabulka 7

Tab. 3 – Faktory ovlivňující prognózu ICHDK
rozsah postižení dalších orgánů (současný výskyt ICHS, postižení karotických a mozkových tepen)
diabetes mellitus
klinické stadium ICHDK při stanovení diagnózy
Ohodnoťte tento článek!