Tabulka 7

Tab. 3 – Přehled terapeutických schémat léčby infekce HP u dětí(4, 14, 15)
1. linie léčby Lék Dávka/kg/den Max. dávka/den
1. kombinace amoxicilin 50 mg 2x 1 g
klaritromycin 15–20 mg 2x 500 mg
omeprazol 1 mg 2x 20 mg
2. kombinace amoxicilin 50 mg 2x 1 g
metronidazol 20 mg 2x 500 mg
omeprazol 1 mg 2x 20 mg
3. kombinace klaritromycin 15–20 mg 2x 500 mg
metronidazol 20 mg 2x 500 mg
omeprazol 1 mg 2x 20 mg
2. linie léčby
4. kombinace bismut subsalicylát 3x 1–2 tbl.
(Jatrox tbl. a` 300 mg) 480 mg/1,73m2 2x 120 mg u dětí
bismut subcitrát < 10 let, 2x 240 mg
(De-Nol tbl. a` 120 mg) u dětí > 10 let
metronidazol 20 mg 2x 500 mg
omeprazol 1 mg 2x 20 mg
+ jedno z ATB amoxicilin 50 mg 2x 1 g
tetracyklin* 50 mg 2x 500 mg
klaritromycin 15 –20 mg 2x 500 mg
5. kombinace ranitidin není na trhu
bismut citrát v ČR
klaritromycin 15–20 mg 2x 500 mg
metronidazol 20 mg 2x 500 mg
Ohodnoťte tento článek!