Tabulka 7

Tab. 1 – Faktory ovlivňující výsledný efekt farmako-
terapie ve stáří
Fyziologické stárnutí orgánů a zhoršení adaptačních schopností
Věkem podmíněné změny ve farmakokinetice i farmakodynamice
Polymorbidita včetně subklinicky probíhajících onemocnění, často s atypickými příznaky a rizikem „drug-disease“ interakcí
Omezená soběstačnost (poruchy zra-ku, zhoršená pohyblivost a obratnost,
poruchy paměti a myšlení)
Významný vliv sociálních faktorů (osamělost, chudoba)
Polypragmazie s rizikem nevhodných „drug-drug“ lékových interakcí
Nižší compliance než ve středním věku
Ohodnoťte tento článek!