Tabulka 8

Tab. 1 – Klasifikace tíže CHOPN dle GOLD
(Global Strategy for the Diagnosis, Management,
and Prevention of Chronic Obstructive Lung Disease)
stadium charakteristiky
0: riziko CHOPN normální spirometrie
chronické symptomy (kašel, expektorace)
I: lehká CHOPN FEV1/FVC < 70 %
FEV1 ł 80 % náležité hodnoty (n.h.)
s nebo bez* chronických symptomů
(kašel, expektorace)
II: středně těžká CHOPN+ FEV1/FVC < 70 %
30 % ˛ FEV1 < 80 % náležité hodnoty
s/bez chronických symptomů
(kašel, expektorace, dušnost)
III: těžká CHOPN FEV1/FVC < 70 %
FEV1/FVC < 30 % náležité hodnoty nebo FEV1/FVC < 50 % náležité hodnoty plus
respirační insuficience nebo známky
pravostranného srdečního selhání
Poznámky:
* kašel a vykašlávání nemusí být u části pacientů s CHOPN (zvláště tam, kde převažují emfyzematické změny) přítomny
+ Evropská respirační společnost (ERS) navrhuje ještě dělení stadia II na IIA a IIB (hranicí je FEV1
Ohodnoťte tento článek!