Tabulka 8

Tab. – Zlepšení dlouhodobé prognózy u diabetiků s akutním infarktem myokardu intenzifikovanou inzulínovou terapií
– studie DIGAMI
Významná redukce celkové mortality (5leté sledování)
Mortalita 11 %
Výraznější vliv u nemocných s nízkým rizikem
Bez předchozího IM
Bez předchozího selhání
Bez předchozí aplikace inzulínu
Mortalita 15 %
Viz: Malmberg, K. for DIGAMI Study Group: Prospective randomized study of intensive insulin treatment on long term survival after acute
Ohodnoťte tento článek!