Tabulka 8

Tab. – Faktory ovlivňující výsledek léčby IFN u nemocných s chronickou hepatitidou B
Příznivé faktory Nepříznivé faktory
infekce v dospělosti infekce v dětství
absence cirhózy cirhóza
„divoký“ typ viru (HBeAg pozitivní) HBeAg-minus mutanta
bez současné VHD současná VHD
nízká HBV DNA vysoká HBV DNA
vysoké ALT nízké ALT
vysoká histologická aktivita nízká histologická aktivita
imunokompetence imunosuprese
žena muž
Ohodnoťte tento článek!