Tabulka 8

Tab. 1 – Modifikovaná stupnice Parkinsonovy nemoci
podle Hoehnové a Yahra
Stadium 0 bez příznaků nemoci
Stadium 1 jednostranné příznaky
Stadium 1,5 jednostranné a axiální postižení
Stadium 2 oboustranné postižení bez poruchy rovnováhy
Stadium 2,5 oboustranné postižení s mírnou poruchou rovnováhy, schopen vyrovnat stoj při zkoušce zvrácení trupu
Stadium 3 mírné až středně těžké oboustranné postižení, posturální instabilita, soběstačný
Stadium 4 těžká nezpůsobilost, je ještě schopen chodit nebo stát bez pomoci
Ohodnoťte tento článek!