Tabulka 8

Tab. 1 – Faktory ovlivňující rychlost i konečnou velikost váhového přírůstku během těhotenství
Stadium gestace
Genetické dispozice plodu i matky včetně vlivu etnika
Výživa matky
Výživový stav matky na počátku těhotenství
Patologie plodu a placenty
Chronická onemocnění matky
Edémy
Abúzus alkoholu, nikotinu, drog
Ohodnoťte tento článek!