Tabulka 9

Tab. 1 – Obecná kritéria demence podle Diagnostické a statistické příručky Americké psychiatrické
společnosti
A.Rozvoj mnohotných poruch poznávacích funkcí, které se projevují:
A1)Poškozením paměti (poškozením schopnosti naučit se nové informace nebo vybavit si informace dříve naučené),
A2)Jednou (nebo větším počtem) následujících kognitivních poruch:
a) afázií (poruchou jazyka),
b) apraxií (neschopnost výkonu hybných funkcí vyššího řádu
při zachované motorice),
c) agnózií (neschopnost poznávat nebo určovat předměty
přes zachované smyslové funkce),
d) poruchou exekutivních neboli výkonnostních funkcí
(plánování, organizování, sekvencování, abstrahování).
Ohodnoťte tento článek!