Tabulka 9

Tab. 4 – Metaanalýza nežádoucích účinků kortikosteroidů
kontrolní kortiko- Odds p-hodnota
Komplikace skupina steroidy
(N=3267) (N=3335)
peptický vřed 0,3% 0,4% 1,2 > 0,25
kožní 2,6% 10,5% 4,5 0,001
bakteriální sepse 4,8% 6,5% 1,2 0,07
diabetes 0,3% 1,2% 1,6 0,02
osteoporóza 0,1% 1,0% 1,7 > 0,25
hypertenze 0,2% 0,5% 2,2 0,01
psychóza 0,3% 0,5% 1,3 > 0,25
tuberkulóza 0,0% 0,2% 1,3 > 0,25
Ohodnoťte tento článek!