Tabulka 9

Tab. 2 – Druhy deprese u starších nemocných
MKN – 10 druh depresivní poruchy
F 06.3 organické afektivní poruchy
.31 organická bipolární porucha
.32 organická depresivní porucha
.33 organická smíšená afektivní porucha
F 25 schizoafektivní porucha
F 31 bipolární afektivní porucha
F 32 Depresivní fáze
.0 mírná
.1 středně těžká
.2 těžká bez psychotických příznaků
.3 těžká s psychotickými příznaků
F 33 periodická depresivní porucha
F 41.2 neurotické anxiózně – depresivní stavy
F 43.2 poruchy přizpůsobení – depresivní reakce
.20 krátkodobá depresivní reakce
.21 protrahovaná depresivní reakce
Ohodnoťte tento článek!