Tabulka 9

Tab. 1 – Pozitivní předpovědní faktory
léčby chronické HCV infekce
Pozitivní předpovědní faktory léčby
Hlavní Vedlejší
genotyp HCV jiný nežli 1b krátká doba trvání infekce
nízká výchozí virémie přítomnost IgM anti-HCV
(méně nežli 2 mil cp/ml)
minimální jaterní postižení vyšší hladiny Apo A1 a nižší Apo B
věk do 45 let mutace specifické oblasti
virového genomu (ISDR)
Ohodnoťte tento článek!