Tabulka 9

Tab. 11 – Farmakologická léčba
chronického srdečního selhání – indikace
Léky NYHA
I II III IV
ACE-I + + + +
(zvláště po IM)
diuretika + + +
(mimo hypertenze) (kombinace) (kombinace)
digoxin + +
(mimo FIS) (mimo FIS)
vazodilatancia + + +
(při nesnášenlivosti ACE-I)
b-blokátory + + +
(mimo po IM)
NYHA: funkční skupiny podle New York Heart Association, IM: infarkt myokardu, FIS: fibrilace síní,
Ohodnoťte tento článek!