Tabulka 9

Tab. 5 – Faktory ovlivňující strategii léčby klaudikací
Svědčící pro revaskularizaci: Svědčící proti revaskularizaci:
– limitující krátké klaudikace – pokračující kouření
– konzervativní terapie bez efektu – přidružené těžší choroby (ICHS, CHOPN,)
– stenóza nebo krátká okluze tepny – dlouhé uzávěry tepen
– jednostranné postižení – víceetážové postižení
– proximálně uložené léze – distálně uložené léze
Ohodnoťte tento článek!