Tabulka 9

Tab. 2 – Klinická diagnostická kritéria Parkinsonovy nemoci podle UK Parkinson’s Disease Society Brain Bank
Krok 1: Diagnóza parkinsonského syndromu
bradykineze (zpomalení iniciace volního pohybu a postupné snižování rychlosti
a amplitudy pohybu při repetitivních činnostech)
a nejméně jeden příznak z následujících:
svalová rigidita
klidový třes 4–6 Hz
posturální instabilita nezpůsobená primární dysfunkcí zrakovou, vestibulární, mozečkovou nebo proprioceptivní
Krok 2: Zpochybňující a vylučující kritéria Parkinsonovy nemoci
v anamnéze opakované ikty a stupňovitý vznik parkinsonských projevů
opakované úrazy hlavy
prodělaná encefalitida
okulogyrní krize
léčba neuroleptiky v době začátku obtíží
v rodině více než jeden další podobný případ
trvalá remise
výlučně jednostranné postižení po více než 3 letech trvání obtíží
supranukleární pohledová obrna
mozečkové příznaky
časné těžké vegetativní postižení
časná těžká demence s poruchami mnestickými, fatickými a praxickými
Babinského příznak
nádor mozku nebo komunikující hydrocefalus na CT mozku
chybění odpovědi na silné dávky L-DOPA (je-li vyloučena malabsorpce)
intoxikace MPTP
Krok 3: Podpůrná prospektivní pozitivní kritéria Parkinsonovy nemoci
jednostranný začátek
přítomnost klidového třesu
progresívní průběh
přetrvávající asymetrie s těžším postižením na straně začátku
výtečná odpověď na L-DOPA (70–100 % zlepšení)
výrazná chorea po dávce L-DOPA
Ohodnoťte tento článek!