Tabulka 9

Tab. 3 – Přehled hlavních substrátů, induktorů a inhibitorů
klinicky významných izoenzymů CYP2C, CYP2D6 a CYP3A4
Izoenzym CYP450 Substrát Enzymový induktor Enzymový inhibitor
ASA a většina NSAID rifampicin fluvoxamin (ostatní SSRI slabí)
fenobarbital, fenytoin fenobarbital, fenytoin omeprazol
S-warfarin, dikumarol karbamazepin inhibitory HMG-CoA reduktázy
aktivace losartanu tolbutamid
CYP2C9 tolbutamid cimetidin (slabý)
sulfonamidy, dapson azolová antimykotika (slabá)
diazepam, tenazepam ritonavir
fluoxetin, moclobemid
zidovudin
TCA rifampicin fluvoxamin, fluoxetin, paroxetin
diazepam, tenazepam fenobarbital, fenytoin omeprazol, cimetidin (slabý)
CYP2C19 fenytoin, barbituráty, valproová kys. karbamazepin azolová antimykotika (slabá)
omeprazol, lansoprazol prednizon, norethisteron tiklopidin, ritonavir
TCA, SSRI, venlafaxin rifampicin quinidin
fenothiaziny, haloperidol fenobarbital, fenytoin fluoxetin, paroxetin, sertralin
selegilin, omeprazol karbamazepin TCAs, venlafaxin, amiodaron
CYP2D6 lipofilní beta-blokátory fenothiaziny, haloperidol, nefazodon
kodein, oxykodon, hydrokodon ketokonazol, cimetidin (slabý)
propafenon, encainid, flecainid inhibitory HMG-CoA reduktázy, ritonavir
fentanyl, alfentanil, sufentanil fenytoin, barbituráty ketokonazol, itrakonazol, flukonazol
TCA, SSRI rifampicin erytromycin, klaritromycin
erytromycin, klaritromycin erytromycin TCA, nefazodon, venlafaxin
lovastatin, simvastatin, atorvastatin omeprazol, lansoprazol fluvoxamin, fluvoxetin, sertralin
blokátory Ca-kanálu (ne dilthiazem) dexamethazon cyklosporin, tacrolimus
CYP3A4 terfenadin, astemizol, loratadin pohlavní hormony omeprazol, lansoprazol
midazolam, alprazolam, triazolam cyklofosfamid blokátory Ca-kanálu (? dilthiazem)
cisaprid midazolam
cyklosporin kortikosteroidy, tamoxifen
Ohodnoťte tento článek!