TAVI – nová léčba aortální stenózy

Transkatétrová implantace aortální chlopně (TAVI) se zřejmě stane léčbou volby pro nemocné s těžkou aortální stenózou, kteří z různých důvodů nemohou podstoupit chirurgický zákrok. Americko-kanadsko-britská studie na toto téma dopadla velmi příznivě.

Zúčastnilo se jí 358 nemocných s aortální stenózou a kontraindikacemi operace. Polovina z nich byla léčena standardním způsobem včetně balónové aortální valvuloplastiky a druhá polovina podstoupila TAVI. Za první rok sledování zemřelo ve standardně léčené skupině 51 % nemocných, zatímco ve skupině po TAVI to bylo jen 31 %. Ještě významnější byl rozdíl při porovnání kompozitu úmrtí a opakované hospitalizace (redukce rizika o více než polovinu). Také klinické příznaky byly mírnější ve skupině po TAVI. Jeden rok po implantaci fungovaly bioprotetické chlopně bezchybně. TAVI však měla častější cévní komplikace včetně závažné cévní mozkové příhody.

New Engl J Med, 2010, 363, p. 1597-1607

Ohodnoťte tento článek!