Telefonování mobilem a metabolismus glukózy v mozku

Američtí autoři zjistili, že telefonování mobilem zvyšuje metabolismus glukózy v oblastech mozku přilehlých k používanému uchu. Studie se zúčastnilo 47 zdravých dobrovolníků.

Podstoupili pozitronovou emisní tomografii (PET), při které měli na obě uši přiložené mobilní telefony. Autoři dobrovolníky vyšetřili dvakrát – jednou s oběma telefony neaktivními a jednou s aktivním telefonem u pravého ucha (s vypnutým zvukem). Analýza získaných snímků prokázala, že po zapnutí mobilního telefonu se zvyšoval metabolismus glukózy v oblastech nejbližších anténě přístroje (orbitofrontální a temporální pole). Ve zbytku mozku se metabolismus glukózy neměnil. Autoři si tyto výsledky sice neumějí vysvětlit, ale je zřejmé, že telefonování mobilním telefonem mozek skutečně ovlivňuje.

Ohodnoťte tento článek!