Tělesný růst a riziko karcinomu prsu

Kodaňská studie se zabývá sledováním vlivu tělesného růstu v dětství a adolescenci na pozdější vznik karcinomu prsu. Autoři analyzovali data (porodní hmotnost, růstové křivky, body mass index) 117 tisíc dánských žen…

Tělesný růst a riziko karcinomu prsu

u kterých bylo celkem diagnostikováno 3340 případů karcinomu prsu. Z výsledků vyplynulo, že vysoká porodní hmotnost, vysoká postava a nízký body mass index ve 14 letech jsou nezávislé rizikové faktory pro vznik karcinomu prsu. Například pro vysokou postavu a nízký body mass index ve 14 letech bylo odpovídající riziko 15 %. Tyto hodnoty nebyly změněny po zohlednění věku při menarché, věku při prvním porodu ani počtu dětí.

New Engl J Med, 2004, 351, p.1619-1626

Výběr a překlad MUDr. Eliška Potluková

Ohodnoťte tento článek!