Teriparatid v léčbě závažné paradontózy

Podle americké studie je teriparatid, molekula složená z prvních 34 aminokyselin parathormonu, vysoce účinný v léčbě čelistních kostních defektů u paradontózy. Teriparatid je zatím používán v léčbě těžkých forem osteoporózy, a to pouze se souhlasem revizního lékaře.

Autoři do studie zařadili 40 nemocných se závažnou paradontózou. Všichni užívali perorální kalcium v dávce 1000 mg denně a vitamín D v dávce 800 IU denně. Kromě toho byli randomizováni na skupinu léčenou denními injekcemi teriparatidu v dávce 20 ug/den a na skupinu placebovou. Doba sledování dosáhla jednoho roku. Již po půl roce bylo zjevné, že alveolární kost dorůstá lépe u nemocných na teriparatidu. Po roce sledování narostla kost v teriparatidové skupině průměrně o 29 % oproti 3 % ve skupině kontrolní. Rovněž klinický stav nemocných na teriparatidu byl významně lepší. Autoři nezaznamenali žádné závažné nežádoucí účinky léčby; jak ale sami přiznali, šlo o malou skupinu nemocných.

New Engl J Med, 2010, Published Online, doi: 10.1056/NEJMoa1005361

Ohodnoťte tento článek!