Tiotropium vs. salmeterol v prevenci exacerbace CHOPN

Výsledky studie POET-COPD vyznívají jasně ve prospěch anticholinergika tiopropia jako léku volby v prevenci exacerbace chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN). Autoři porovnávali účinnost tiotropia se salmeterolem, beta2-sympatoadrenergním mimetikem.

Po dobu jednoho roku autoři léčili 7376 nemocných buď tiotropiem, nebo salmeterolem. Tiotropium prodloužilo dobu do první exacerbace CHOPN o 42 dní, dále prodloužilo dobu do první vážné exacerbace a snížilo roční počet vážných exacerbací (p < 0,001). Celkový výskyt závažných vedlejších účinků byl v obou skupinách srovnatelný, podobně jako celková mortalita.

Ohodnoťte tento článek!