Troponin jako prognostický ukazatel u dekompenzace srdečního selhání

Rozsáhlá americká studie dokládá význam stanovení troponinu I nebo T jako prognostického markeru u akutně dekompenzovaného srdečního selhání.

V rámci studie byl troponin I nebo T stanoven u téměř 85 000 nemocných hospitalizovaných pro akutní dekompenzaci srdečního selhání. Pozitivní koncentrace byla zachycena u 6,2 %nemocných. V porovnání s nemocnými bez zvýšeného troponinu měli tito nemocní nižší systolický tlak při přijetí,nižší ejekční frakci a 2,5krát vyšší mortalitu za hospitalizace (p <0,001),a to nezávisle na dalších parametrech.

New Engl J Med,2008,358, p.2117-2126

Výběr a překlad MUDr. Eliška Potluková,Ph. D.

Ohodnoťte tento článek!