Umírněná konzumace alkoholu prospívá ženám

Harvardská studie ukazuje, že umír něný příjem alkoholu ženám – co se týče kognitivních funkcí – prospívá. Autoři analyzovali kognitivní funkce 11 tisíc bývalých zdravotních sester ve věku 70-81 roku…

Konzumace alkoholu byla zaznamenávána po dobu asi 20 let. Z analýzy a po zohlednění modifikujících faktorů vyplynulo, že umírněné konzumentky alkoholu (méně než 15 g/den) měly lepší skóre kognitivních funkcí než abstinentky – relativní riziko zhoršení kognitivních funkcí dosáhlo 0,77. Pití většího množství alkoholu již zhoršování kognitivních funkcí s věkem nijak neovlivnilo. Nebyl pozorován rozdíl mezi jednotlivými druhy alkoholických nápojů.

New Engl J Med, 2005, 352, p. 245-253

MUDr. Eliška Potluková

Výběr a překlad

Ohodnoťte tento článek!