Úmrtnost na pasivní kouření

Pasivní kouření se etiopatogeneticky podílí na více úmrtích, než bychom si mysleli. Podle výsledků britské epidemiologické studie hraje ve Velké Británii pasivní kouření v zaměstnání roli při vzniku 617 úmrtí za rok…

Pasivní kouření v domácnosti by se ročně mohlo podílet na dalších 2700 úmrtích v populaci ve věku 20-64 let, u osob nad 65 let by se dokonce mohlo jednat až o 8 000 úmrtí za rok.

Autor studie upozorňuje na nutnost prosazování zákonů omezujících kouření ve veřejných prostorách a na pracovištích. Omezením kouření by bylo možno vyhnout se mnoha zbytečným úmrtím.

BMJ, 2005, 330, p. 812

Výběr a překlad MUDr. Eliška Potluková

Ohodnoťte tento článek!