Uplatnění nanomedicíny v onkologické diagnostice

Biopsie sentinelové uzliny u karcinomu prsu přispívá ke stanovení stadia onemocnění a není provázena negativními průvodními jevy spojenými s disekcí axilárních uzlin. Společnost EndoMagnetics, v ČR zastupovaná firmou Sysmex, přichází s novou metodou usnadňující detekci sentinelové uzliny.
Nová metoda společnosti EndoMagnetics mění zavedený standardní postup, který pro identifikaci sentinelové uzliny využívá radioizotopy. Stávající metoda je účinná, ale kvůli náročné logistice při manipulaci s izotopy s šestihodinovým poločasem rozpadu je v celé Evropě používána průměrně jen u poloviny pacientek s karcinomem prsu. „Jsme jedni z prvních, jimž se podařilo vyvinout a v Evropě i USA zaregistrovat nanotechnologické zařízení pro klinickou diagnostiku, jež je schváleno a v praxi reálně využíváno,“ uvedl Erik Mayes, generální ředitel společnosti EndoMagnetics. Podstatou je podání roztoku nanočástic oxidu železa (s firemním označením Sienna+) subkutánní injekcí do subareolární intersticiální tkáně. Cílem je zjistit, zda již dochází k metastazování nádoru. Sentinelová uzlina, první přímá lymfatická uzlina drenující nádor, pak může být pomocí systému SentiMag identifikována, následně chirurgicky odstraněna spolu s nádorem a vyšetřena. Výsledek určí následnou léčbu. Nanočástice oxidu železa podané injekčně pacientkám za účelem detekce sentinelové uzliny (roztok Sienna+) spolu s detektorem (SentiMag) jsou zdravotnickým diagnostickým prostředkem, nikoliv léčivem. Celková dávka železa v jedné injekci Sienna+ je ekvivalentní dietním požadavkům na dva dny; i z tohoto hlediska je metoda naprosto bezpečná.
Vědeckým pracovníkům společnosti EndoMagnetics se podařilo najít vhodnou velikost částice, která se dostane do požadované zóny lymfatických uzlin a je možné ji spolehlivě detekovat. Částice menší než v průměru 5 nanometrů totiž projdou lymfatickou uzlinou velmi rychle. Pokud jsou naopak částice větší než 100 nanometrů, uváznou na cestě do lymfatických uzlin. Jen správně velké částice uzlina filtruje a hromadí se v ní v takové koncentraci, aby byly detekovatelné vně těla systémem SentiMag. Ten pracuje jako magnetometr vytvářející velmi malé magnetické pole. Toto pole jako první excituje částice s určitou frekvencí, což následně vede k rezonanci. Poté zařízení čeká na odpověď, kterou rozpozná. EndoMagnetics se podařilo navrhnout velmi chytrý systém, ve kterém snímač zachytí pouze správný signál od hledaných nanočástic. To byla obrovská výzva, signál má intenzitu v řádu milióntin velikosti magnetického pole Země.
Systém Sienna+ a SentiMag byl představen v roce 2013. Zatím první stovka se osvědčuje v celkem 14 zemích. „Máme od odborníků velmi pozitivní ohlasy a o systém SentiMag a Sienna+ je velký zájem,“ uvedl Mayes. V České republice je nyní systém testován na oddělení chirurgické onkologie Masarykova onkologického ústavu v Brně. Karcinom prsu je první aplikací pro výrobky společnosti EndoMagnetics, následovat by nyní mělo využití u diagnostiky karcinomu prostaty. Novou průlomovou technologii čeká ještě mnoho dalších klinických aplikací.

Literatura DOUEK, M., KLAASE, J., et al. Sentinel node biopsy using a magnetic tracer versus standard technique: the SentiMAG Multicentre Trial. Ann Surg Oncol, 2014, 21, p. 1237–1245.

Více informací o systému SentiMag a Sienna+ je k dispozici na vyžádání u českého zastoupení firmy Sysmex, kontakt na www.sysmex.cz

O autorovi| MUDr. Kristián Flek, Sysmex CZ s. r. o.

Ohodnoťte tento článek!