Úspěch laquinimodu v léčbě roztroušené sklerózy

Mezinárodní studie, jíž se zúčastnila i naše profesorka Havrdová, potvrdila úspěšnost laquinimodu v léčbě relabujícíremitující formy roztroušené sklerózy (RS). Laquinimod je nový imunomodulátor bez imunosupresivních účinků.

Do studie bylo zařazeno 306 nemocných z 51 center v 9 zemích, kteří prodělali v uplynulém roce alespoň jeden relaps RS a na magnetické rezonanci (MR) měli alespoň jedno ložisko barvící se gadoliniem. Nemocní byli rozděleni na tři skupiny: první byla léčena placebem, druhá laquinimodem v dávce 0,3 mg/d a třetí laquinimodem v dávce 0,6 mg/d. Doba sledování byla 36 týdnů, během níž nemocní podstoupili opakovaná MR vyšetření.

V porovnání s placebem vedl laquinimod ve vyšší dávce ke 40% redukci počtu ložisek zobrazených na posledních čtyřech vyšetřeních MR. Nižší dávka laquinimodu neměla na počet ložisek významný efekt. Laquinimod byl dobře tolerován, vedl jen k přechodnému zvýšení sérových koncentrací jaterních enzymů. U jednoho pacienta s předchozím hyperkoagulačním stavem vyvolal laquinimod ve vyšší dávce Budd-Chiariho syndrom, který však dobře reagoval na antikoagulační léčbu.

The Lancet, 2008, 371, p. 2085–2092

Výběr a překlad MUDr. Eliška Potluková, Ph.D.

Ohodnoťte tento článek!