Úspěšné transplantace ledvin od starších dárců

Titulní obrázek

Dlouhodobé přežití transplantovaných ledvin od starších dárců je horší než od dárců mladších. Nová studie však zjistila, že výběr vhodných štěpů na základě histologické evaluace dlouhodobé přežití štěpů od starších dárců zlepšuje natolik, že se vyrovná štěpům od dárců mladších…

Do studie bylo zařazeno 62 pacientů, kterým byly transplantovány histologicky evaluované ledviny od dárců starších 60 let.

Kontrolní skupina zahrnula 124 transplantovaných osob, jejichž štěpy pocházely od šedesátiletých nebo mladších dárců, a dalších 124 osob, jejichž štěp pocházel od dárců starších 60 let. Štěpy v kontrolní skupině nebyly preimplantačně histologicky zhodnoceny. Během 23 měsíců sledování dospěli k dialýze 4 recipienti histologicky evaluovaných štěpů od starších dárců (6 %), 7 kontrolních recipientů štěpů od mladších dárců (6 %) a 29 kontrolních recipientů štěpů od dárců starších (23 %).

New Engl J Med, 2006, 354, p. 343-352

Výběr a překlad MUDr. Eliška Potluková, Ph. D.

Ohodnoťte tento článek!