Úvod

Na I. světové populační konferenci WPPA – World Population Plan of Action v Bukurešti v roce 1974 bylo konstatováno: všechny dvojice a jednotlivci mají základní právo svobodně a odpovědně rozhodovat o počtu svých dětí a časovém odstupu mezi nimi a má se jim dostat informací a prostředků, aby tak mohli učinit. Konstatování bylo opakovaně na mezinárodní úrovni potvrzeno. Tento požadavek je velmi zvýrazněn zavedením nových metod asistované reprodukce. Když se před 23 lety shromáždily skupiny novinářů a kameramanů před domem Johna a Lesley Brownových na předměstí Bristolu, příběh, který obešel svět, nebyl jen o tom, že se narodilo první IVF dítě na světě, ale i o tom, že lidská prokreace nemusí probíhat tak, jak jsme si vždy představovali. Každý učiněný krůček v oblasti asistované reprodukce přinášel od této chvíle pozoruhodný pokrok.

Dvoubuněčné embryo

Řešení každého problému vytváří nové otázky, které jsou podmíněny velkými rozdíly závislými na kultuře, náboženství a zdravotní politice. Lékaři a biologové celého světa, kteří nabízejí tyto nové možnosti neplodným párům, jsou často považováni za rušitele tradic a v případě darování gamet radikálně mění koncept legitimní rodiny. Každá země reaguje na tato nová fakta a vydává zákon v souladu se svými tradicemi, názory a veřejným míněním. Tento konsensus umožní používat takové postupy, které jsou považovány obecně za nejužitečnější a nejméně škodlivé.

S radostí můžeme konstatovat, že Česká republika držela v této oblasti krok se světovým vývojem. Současný stav asistované reprodukce, její pokroky a možnosti obsahuje následující kapitola.

Přehled metod asistované reprodukce:

I. 1) IVF/ET (in vitro fertilizace a transfer embrya): zahrnuje odběr oocytů, inseminaci spermiemi in vitro a přenos vzniklých embryí do dělohy.

2) GIFT: transfer gamet – oocytu/ů a spermií do vejcovodu/ů.

3) ZIFT: transfer zygoty do vejcovodu nebo tubární transfer v pronukleárním stadiu (PROST).

4) TET: transfer embrya do vejcovodu.

II. 1) PZD (parciální disekce zóny): mechanické naříznutí zona pellucida mikrojehlou.

2) SUZI (subzonální inseminace): umístění 3 – 7 spermií do perivitelinního prostoru oocytu.

3) ICSI (intracytoplazmatická injekce spermií): injekce spermie do cytoplazmy oocytu.

4) AH (asistovaný hatching): zahrnuje narušení zona pellucida embrya mechanicky nebo chemicky.

5) KET (kryo embryotransfer): transfer zmraženého/rozmraženého embrya do dělohy.

III. 1) MESA (microsurgical sperm aspiration): extrakce spermií z nadvarlete.

2) TESA: extrakce spermií z testikulární tkáně.

Prof. MUDr. Ladislav Pilka, Drsc.

Ohodnoťte tento článek!