Užívání SSRI nese s sebou krvácivé komplikace

Velká holandská studie prokázala, že antidepresiva ze skupiny inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) mají prokazatelné závažné nežádoucí účinky na krevní koagulační systém a vedou k nežádoucím krvácením…

Serotonin se účastní procesu agregace trombocytů a plazmatické hladiny serotoninu jsou ovlivněny léčbou SSRI. Studie, která analyzovala data z let 1992 až 2000, sledovala přes 64 000 osob léčených SSRI alespoň po dobu jednoho měsíce. Ke krvácení takového rozsahu, že vyžadovalo hospitalizaci, došlo ve 196 případech. Jednalo se o abnormální krvácení z dělohy, horního trávicího ústrojí, krvácení do mozku, hematurii, epistaxi, hemoptýzu, hemartros, hematom a excesivní pooperační krvácení. Krvácení vznikalo častěji při léčbě SSRI se silnějším účinkem. Autoři uvádějí, že ke krvácení dochází pravděpodobně mnohem častěji, ale není zachyceno vzhledem k domácímu ošetření nebo úmrtí před dosažením nemocnice.

Arch Int Med 2004, 164, p. 2367-2370

Ohodnoťte tento článek!