Váhový přírůstek v těhotenství a porodní hmotnost dítěte

Američtí autoři prokázali, že váhový přírůstek matky v těhotenství ovlivňuje porodní hmotnost dítěte. Tento fakt se jeví jako důležitý i proto, že se předpokládá vztah mezi vysokou porodní hmotností a obezitou v pozdějším životě.

Autoři zpracovali údaje o všech ženách, které porodily více než jedno dítě ve státech Michigan a New Jersey v letech 19892003. Z analýzy vyloučili předčasné a pozdní porody, matky s gestačním diabetem a extrémní hodnoty porodní hmotnosti. K analýze jim pak zůstalo přes 513 000 žen a jejich 1 165 000 potomků. Statistická analýza prokázala jasný vztah mezi přírůstkem hmotnosti v těhotenství a porodní hmotností (p < 0,0001). Například děti žen, které v těhotenství přibraly více než 24 kg, vážily o 149 g více než děti matek, které přibraly jen 8-10 kg. Ženy, které přibraly více než 24 kg, měly 2,3krát vyšší šanci, že porodí dítě vážící přes 4 kg. Těhotné ženy by se tedy měly hlídat a snažit se příliš nepřibrat na váze, neboť to může vést k porodním komplikacím a ovlivnit zdraví dítěte zřejmě na celý život.

The Lancet, 2010, 376, p. 984-990

Ohodnoťte tento článek!