Editorial

Doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, po časovém období, které pro všechny subspeciality gynekologie a porodnictví představuje dobu rychlého rozvoje nových diagnostických a terapeutických postupů, jsme ve spolupráci s některými vybranými pracovišti připravili řadu zajímavých článků, jež mají čtenáře seznámit s důsledky vývoje oboru pro denní praxi.

V onkogynekologii se jedná o velmi inspirativní článek o operačních postupech, které zachovávají fertilitu pacientek při dostatečné radikalitě výkonu vzhledem k diagnóze. Především velké nároky na stanovení exaktní diagnózy typu a rozsahu onemocnění umožňují indikovat tyto výkony na nejlepších onkogynekologických pracovištích, která s použitím nejmodernějších metod dovolí s minimem chyb exaktně stanovit diagnózy, a pro postiženou ženu tak s dostatečnou radikalitou adekvátní výkon současně s možností pokračovat ve fertilním programu.

Porod a pánevní dno, staronové téma, které se nyní – zhruba po šedesáti letech – opakuje, jen s novými diagnostickými možnostmi odpovídajícími začátku třetího tisíciletí. Novou a významnou kvalitu představuje rozlišení ultrasonografických přístrojů nejnovější generace, a především magnetické rezonance, které nám dávají netušené možnosti pochopit vliv porodu na neuro-vaskulo-muskulární struktury pánevního dna a na důsledky, který má tento vliv na statiku malé pánve u žen. Nové informace umožní identifikovat porušené struktury a navrhnout možné nové terapeutické postupy.
Monitorace vývoje lidských embryí novými optickými technikami umožňujícími jejich selekci je perspektivní cestou ke zkvalitnění metod IVF i zlepšení její úspěšnosti. Zasluhuje naši odbornou pozornost i sledování skutečného přínosu.

Fetomaternální hemoragie, možnosti její detekce, prevence a terapie jsou obsahem článku z pera olomouckých autorů. Přestože vyvolávají kontroverze při odborných diskusích, jsou inspirativní cestou k novému pochopení složitých vztahů v imunizačních procesech plodu a matky. Nové názory na růstovou retardaci plodu, na možnosti její diagnostiky a na terapii jsou obsahem článku, reflektujícího nové informace a bouřlivě se měnící názory na důležitou kapitolu rizikového těhotenství, autorů z ÚPMD Praha. Předpokladem jsou zde rozsáhlé praktické a teoretické znalosti ultrasonografické diagnostiky, které bude třeba zahrnout do přípravy perinatologů.

Trombofilní stavy v gynekologii a v porodnictví z pera přednosty Trombotického centra VFN představují tradičně kvalitní článek o stále se zvyšujícím významu tohoto rizikového stavu pro rodičky i naše gynekologické pacientky a o jeho terapii. Články o endometrióze, novinkách v antikoncepci, vaginálních zánětech, děložních myomech a cervikální patologii svou výbornou kvalitou a aktuálními informacemi vhodně doplňují zvolený výběr témat. Přeji všem našim čtenářům, aby s Focusem věnovaným gynekologii a porodnictví našli inspiraci do dalšího odborného růstu.

Ohodnoťte tento článek!