Vážené dámy a pánové, kolegyně a kolegové,

péče o pacienty s diabetem nespočívá jen v korekci hyperglykémie, ale v léčbě komplexní metabolické poruchy, která pacienty ohrožuje závažnými komplikacemi. To vysvětluje široký oborový rozsah diabetologie a nutnost kvalitní teoretické i praktické připravenosti všech, kteří o pacienty s diabetem pečují. Představa o diabetologii jako úzké specializaci, která se vztahuje pouze k působení jediného hormonu, inzulínu, je lichá. Diabetologie je samostatný obor v rámci vnitřního lékařství s přesahem do většiny ostatních medicínských oborů. Úspěšné zvládnutí komplexní diagnostiky a léčby diabetu vyžaduje široké znalosti a stálé získávání nových poznatků s jejich aplikací do denní klinické praxe.
Toto supplementum významného časopisu Postgraduální medicína je určeno diabetologii. Vybraná témata zasahují celé spektrum aktuálních problémů a jsou zpracována předními odborníky. Zcela určitě sem patří odlišnosti v diagnóze a péči o diabetes v jednotlivých životních etapách (prof. Škrha), specifika péče o diabetes v graviditě (prof. Svačina, MUDr. Olšovská), andrologické problémy diabetiků (prof. Čáp). Také význam pohybové aktivity, úskalí perorální antidiabetické léčby i celá problematika ledvinových onemocnění u starších diabetiků nebo nutriční podpora u diabetiků při hojení ran jsou dnes středem zájmu odborníků (MUDr. Matoulek, MUDr. Olšovský, prof. Dusilová Sulková, MUDr. Nerad). Vysoce aktuální jsou také nové mechanismy antidiabetické léčby i moderní inzulinoterapie (MUDr. Vlasáková). K oblastem zájmu stále patří přístup k léčbě dyslipidémie, ale i donedávna poněkud přehlížené diabetické makulopatii (MUDr. Dresslerová, MUDr. Studnička). Velký prostor je nyní věnován také nežádoucím hypoglykémiím v souvislosti s kognitivními poruchami nebo stále diskutovaným omezením diabetiků jako řidičů (MUDr. Tůma, MUDr. Brož).
Všichni autoři jsou vynikajícími odborníky v diabetologii i dalších oborech a v článcích jsou zpracovány i jejich bohaté klinické zkušenosti. Spolu s vámi se těším nejen na příjemné čtení, ale také na poučení, které pomůže v nelehkém údělu trvalé péče o diabetiky.

O autorovi| Doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph. D. vedoucí Centra a subkatedry diabetologie FN a LF UK Hradec Králové

Ohodnoťte tento článek!