Editorial

Vážené kolegyně a kolegové, v posledním editorialu jsem si postěžoval na odlišnosti situace v postgraduálním specializačním vzdělávání a v subspecializacích v našem oboru v České republice od poměrů obvyklých v zemích EU.

Doc. MUDr. Jaroslav Feyeres, CSc.

S potěšením mohu konstatovat, že se stav v této oblasti v současnosti podstatně zlepšil. Vznikl vzdělávací program v oboru Gynekologie a porodnictví a čtyři vzdělávací programy v subspecializacích v podobě certifikovaných kurzů. Jedná se o vzdělávací programy v urogynekologii, fetomaternální medicíně, asistované reprodukci a onkogynekologii s platností od 5. 12. 2009, vydané vyhláškou Ministerstva zdravotnictví České republiky.

Nastala nová zlomová situace, kdy de iure i de facto vznikly nové subspecializace v gynekologii a porodnictví, v ČR dříve právně neznámé. Odborné informace o jejich existenci v jiných zemích jsme samozřejmě měli. Vydání vyhlášky ministerstva zdravotnictví umožňuje vznik subspecialistů i v naší zemi. V současnosti mohou žádat pracoviště, která se věnují jednotlivým subspecializacím, o akreditace pro certifikované kurzy a v případě udělení souhlasu ze strany ministerstva zdravotnictví na doporučení akreditační komise se mohou zájemci hlásit cestou IPVZ o naplnění jednotlivých vzdělávacích programů a ověření znalostí a dovedností pro získání certifikátu.

Snahou bude, aby specializovaná centra našeho oboru, jako jsou onkogynekologické centrum, perinatologické centrum, centrum asistované reprodukce a urogynekologické pracoviště, vedli odborníci s potřebným certifikátem a nutnými ověřenými znalostmi a dovednostmi včetně publikačních a přednáškových schopností. Pro získání aktuálních znalostí a naplnění cíle kontinuálního lékařského vzdělávání v některých zajímavých oblastech našeho oboru vzniklo předkládané supplementum (Focus).

Dostává se vám do rukou další supplementum, věnované některým aktuálním novinkám v gynekologii a porodnictví, které má ambice přispět k utváření přesnějšího názoru v diagnostice a terapii některých vybraných gynekologických a porodnických diagnóz. V oblasti porodnictví se jedná o UZ screening předčasného porodu, prevenci Rh(D) aloimunizace, antitrombotickou terapii v graviditě, o ovariální tumory v graviditě, epidemiologii císařských řezů, vaginální porod po císařském řezu a o problematiku elektivního císařského řezu z pohledu neonatologa. Z gynekologie jsme vybrali vulvovaginititu, cesty vývoje hormonální kontracepce, syndrom hyperaktivního měchýře a vakcinaci proti HPV u sexuálně aktivních žen.

Věřím, že předkládaná témata vám přinesou zajímavé studium a náměty k přemýšlení.

Ohodnoťte tento článek!