Vážené kolegyně, vážení kolegové,

poslední článek v tomto čísle napsal na mou prosbu a naléhání doc. MUDr. Miroslav Hanuš, CSc. Miroslav Hanuš napsal ve svém životě mnoho prací a pronesl řadu přednášek. Uvedená stať je v jeho životě poslední, kterou vytvořil, a dva týdny po jejím odeslání do redakce nás 22. 1. 2015 navždy opustil. Kolegu Hanuše – Mirka – jsem znala asi 40 let, tj. od doby, kdy jsme oba byli mladí, dychtiví, zakousnutí do svých oborů a nekompromisní.
Nejednou jsme spolu zkřížili meče. Měla jsem výsadu považovat jej za kamaráda, proto se mi tyto řádky píší velmi těžko. Zanechám výčtu jeho funkcí a jeho zásluh, které jsou velmi dobře popsány v nekrologu na stránkách Urologické společnosti ČLS JEP. Mirek, kromě toho, že byl vynikajícím a zodpovědným odborníkem s úžasným organizačním talentem, prozíravým myšlením a ostrým kritickým pohledem, byl dobrým kamarádem.
Byl vynikajícím a zábavným společníkem, vždy elegantním a přirozeným, byl výborným golfistou, a což teprve, vzal-li si do rukou kytaru… Více jsem se s ním stýkala v posledních několika letech jeho života a mohu potvrdit, že byl zodpovědný vůči sobě i vůči svému okolí, a navíc byl až do posledního svého dechu člověkem nesmírně statečným.
Čest jeho památce

Ohodnoťte tento článek!