Vážení a milí čtenáři,

po roce se opět scházíme na nejvýznamnější kardiologické odborné akci a velmi nás těší, že vám při této příležitosti můžeme předložit speciální číslo Postgraduální medicíny věnované preventivní kardiologii. Pohled do obsahu napovídá, že směry a možnosti ovlivňování rizika cévních onemocnění se stále rozšiřují. Několik prací komentuje poslední výsledky strategií využívajících osvědčeného konceptu modifikace lipidového metabolismu. Máme nové důkazy pro některé osvědčené postupy (použití blokády absorpce cholesterolu či agonizace nitrojaderných PPARalfa receptorů) a samozřejmě sledujeme i překotný vývoj nových terapií (od PCSK9 inhibitorů přes další postupy biologické léčby až ke genové terapii). Od lipidů je jenom malý krok k metabolismu glukózy. Víme, že diabetes představuje z hlediska rizika aterotrombotických komplikací ekvivalent manifestní ischemické choroby srdeční. I proto se věnujeme možnostem ovlivnění reziduálního kardiovaskulárního rizika. Recentní výsledky klinických pozorování poprvé ukázaly markantní ovlivnění cévní prognózy diabetiků při snižování glykémie – přestože velmi pozitivní výstupy studie s empagliflozinem nevysvětlují vliv na aterotrombózu, sledujeme s napětím a optimismem vývoj v této oblasti. Ale preventivní kardiologie není jen o metabolických rizikových faktorech. Proto ve FOCUSu Postgraduální medicíny, který právě otevíráte, najdete i souhrny týkající se managementu pacientů po akutních koronárních syndromech či nemocných se srdečním selháním. Jsme rádi, že se vracíme k otázce arteriální hypertenze ve stále diskutovaných tématech renální denervace či optimálního výběru antihypertenzívních strategií. Nevynecháme ani další důležitou oblast, v níž se kardiologie potkává s neurologií, a shrneme úspěchy v léčbě cévních mozkových příhod i současné léčebné strategie. Znovu upozorníme na nutnost intenzívní modifikace rizika u nefrologických pacientů nebo velmi naléhavou potřebu identifikace a časné léčby pacientů s familiární hypercholesterolémií – ti všichni musí být v centru pozornosti z hlediska ovlivnění cévního rizika.
Na přípravě tohoto FOCUSu se podílela velká řada autorů a všem patří dík – vytvořili přehledné a čtivé souhrny svých témat s jednoznačným dopadem pro praxi. Doufám, že se mnou v tomto bodě budete souhlasit a přeji vám hezké čtení a mnoho úspěchů v roli preventivních kardiologů.

Ohodnoťte tento článek!