Vážení čtenáři,

ortopedie je obor medicíny, se kterým se setká prakticky každý pacient.

Vrozené vady a dětská onemocnění pohybového aparátu naštěstí nejsou příliš častá, ale jejich závažnost a vliv na dlouhodobý stav jsou velké. Traumat v dětském věku přibývá, obzvláště jejich závažnější varianty, a trvalé následky nejsou výjimkou. Degenerativní onemocnění pohybového aparátu s prodlužujícím se věkem a nefyziologickou zátěží pohybového aparátu v současné civilizaci narůstají.

Po 60. roce věku prakticky polovina populace trpí artrózou, v 70 letech určitou formou degenerativního onemocnění pohybového aparátu trpí prakticky každý. Je tedy nutné znát základy konzervativní terapie, prognózu a principy terapie operační. Bohužel, zřejmě díky životnímu stylu, agresivitě sportu a narůstání závažných traumat se s artrotickými změnami ortopedi setkávají mnohem dříve. Výjimkou nejsou těžké destrukce kloubů u čtyřicátníků.

Nutno konstatovat, že v některých případech se na stavu kloubu podílí špatná diagnostika či bagatelizace příznaků poškození kloubů. Správně indikovaná, relativně jednoduchá operace takovéto preartrózy by mohla vzniku artrózy zabránit nebo její postup významně zpomalit. Z těchto důvodů jsme se rozhodli shrnout základní informace z některých oblastí ortopedie, podle našich názorů důležitých, kde se setkáváme s určitými chybnými nebo nemoderními postupy terapie tak, abychom podpořili zavedení novějších náhledů na diskutovanou problematiku.

Z dětské ortopedie jsme vybrali dvě asi nejzávažnější témata. M. Perthes je onemocnění, jehož frekvence se nemění, výrazně se však změnil náhled na jeho terapii a možnosti korekce následků tohoto onemocnění. I v současné době se na naši kliniku dostávají malí pacienti s pozdě odhalenou diagnózou coxa vara adolescentium. Skluz hlavice je výrazný, přes dlouhodobé příznaky přichází operační terapie pozdě a namísto jednoduché fixace in situ, proveditelné při prvních příznacích, je nutné provádět složité korekční osteotomie Ortopedické vady nohy jsou popsány tak, aby čtenář získal přehled a mohl informovat své pacienty a příbuzné o stavu, terapii a eventuálních výsledcích léčby.

Nemoc Charcot-Marie-Tooth je neurologická nozologická jednotka, která je v poslední době s velkým úspěchem ortopedicky řešena. Díky tomu, že naše zkušenosti s touto operativou jsou na evropské, ne-li světové úrovni, zařadili jsme problematiku nemoci do našeho přehledu. Z oblasti traumatologie jsme vybrali jednu z nejzávažnějších typických zlomenin dětského věku – suprakondylickou zlomeninu humeru. Soubor námi léčených pacientů je obrovský a s hrdostí můžeme říci, že díky aktivnímu přístupu k terapii nemáme závažných komplikací.

Diagnostika a terapie benigních kostních nádorů je shrnutí informací z této nepříliš frekventované patologie, která však může způsobovat psychická traumata a obavy z dalšího osudu. Z oblasti diferenciální diagnostiky jsme zvolili dvě relativně složité oblasti, kde jsme rozebrali možné příčiny bolestí a stanovili základní terapeutický plán. Kolenní kloub a ramenní kloub jsou díky rozvoji artroskopie snadno ošetřitelné, není třeba váhat s indikací, pokud je oprávněná. Naší snahou bylo srozumitelně vysvětlit možné příčiny patologie, ukázat základní diagnostické testy a navést čtenáře na pravděpodobnou diagnózu.

Snahou bylo odlišit důležité od méně důležitého a zabezpečit podmínky pro správný timing terapie. Náhrady kloubů jsou mediálně velmi zajímavá tematika, o níž v poslední době zájem veřejnosti logicky vzrostl. Náhrada kloubů patří mezi nejúspěšnější operační výkony minulého století a jistě bude na špici i v tomto století. Méně se však obecně prezentují možné komplikace náhrad kloubů, což jsou informace, které by měl znát nejen ošetřující lékař, aby mohl včas zasáhnout, ale – aby nedocházelo k nedorozuměním – by o nich měl být informován i pacient. Bohužel prostor pro prezentaci je omezen, věřím však, že jsme vybrali zajímavá témata a vytvořili základ pro nové informace, na které budeme moci v budoucnu eventuálně navázat.

Tomáš Trč

Ohodnoťte tento článek!