Věk a kardiovaskulární onemocnění u diabetiků

Titulní obrázek

Máte-li diabetes a jste-li ve středních letech, je to jako byste byli o 15 let starší – tedy co se týče kardiovaskulárních onemocnění.

K tomuto závěru dospěla kanadská studie, která analyzovala data všech nemocných s diabetem (téměř 380 000) žijících v kraji Ontario a porovnávala je s osobami, které diabetem netrpěly (přes 9 miliónů). Autoři si dali za cíl zjistit, ve kterém věku dosáhnou diabetici vysokého rizika vzniku kardiovaskulárního onemocnění, tj. 20% rizika během 10 let. Zjistili, že přechod do vysoce rizikové skupiny nastává u diabetiků oproti ostatním průměrně o 15 let dříve. Pokud se k akutnímu infarktu myokardu, cévní mozkové příhodě a úmrtí ze všech příčin počítala i revaskularizace karotid a koronárních tepen, bylo přelomovým věkem pro muže diabetiky 41,3 roku a pro ženy 47,7 roku.

Lancet, 2006, 368, p. 29-36

Výběr a překlad MUDr. Eliška Potluková, Ph. D.

Ohodnoťte tento článek!