Virus H1N1 postihuje často děti a je nebezpečný pro seniory

Američtí autoři sledovali epidemiologická data o závažném průběhu pandemické chřipky H1N1 v době od dubna do srpna 2009 v Kalifornii. Do analýzy zařadili všechny případy hospitalizace či úmrtí v důsledku infekce virem H1N1.

Celkem jich bylo 1088; medián věku nemocných byl 27 let (rozptyl od méně než 1 roku do 92 let) a 68 % nemocných mělo rizikové faktory pro komplikovaný průběh sezónní chřipky. Dvě třetiny z nemocných, u nichž byl proveden rtg plic, mělo infiltrát na plicích a jedna třetina musela být léčena na jednotce intenzívní péče. Je zajímavé, že vyšetření na H1N1 pomocí rychlého antigenového testu bylo z jedné třetiny falešně negativní. Téměř 80 % nemocných bylo léčeno antivirotiky. Zatímco velmi malé děti nejčastěji vyžadovaly hospitalizaci, nejvyšší mortalitu na infekci H1N1 měli nemocní starší 50 let. Nejčastější příčinou úmrtí byla virová pneumonie a syndrom akutní respirační tísně.

K podobným závěrům dospěla i celoamerická studie publikovaná v New Engl J Med, která ale zpracovala údaje za kratší dobu (od dubna do června 2009). Zjistila 7% mortalitu hospitalizovaných nemocných s virem H1N1. Čtyřicet pět procent nemocných byly děti mladší 18 let a jen 5 % bylo starších 65 let. Sedmdesát tři procent nemocných mělo nějaký rizikový faktor pro těžší průběh onemocnění (astma, diabetes mellitus, onemocnění kardiologická, pneumologická či neurologická, těhotenství). Čtyřicet procent nemocných mělo infiltrát na plicích. Léčbu antivirotiky podstoupilo 75 % nemocných a tato léčba byla účinná, zvláště pokud byla nasazena v počátku onemocnění.

JAMA, 2009, 302, p. 1896–1902, New Engl J Med, 2009, 361, p. 1935–1944

Ohodnoťte tento článek!