Virus infuenzy H1N1 je zvláště nebezpečný pro těhotné ženy

Američtí autoři varují: virus „prasečí“ chřipky H1N1 je obzvlášť nebezpečný pro těhotné ženy a ženy po porodu, u nichž může vyvolat závažné onemocnění i s následkem smrti.

Autoři se dokonce domnívají, že letošní pandémie virem H1N1 zhorší americké výsledky úmrtnosti žen v souvislosti s těhotenstvím a porodem. V rámci studie autoři zpracovali údaje o všech ženách reprodukčního věku infikovaných virem H1N1, které byly hospitalizovány či zemřely v Kalifornii od dubna do srpna 2009. Z těchto žen bylo 94 těhotných, 8 po porodu a 137 netěhotných. Rychlý antigenový test na H1N1 byl falešně negativní ve 38 % případů.

Téměř všechny těhotné ženy byly ve druhém či třetím trimestru a třetina z nich měla rizikové faktory komplikací chřipky. Pokud byla virostatická léčba započata později než druhý den po začátku symptomů, zvyšovala se pravděpodobnost přijetí na jednotku intenzívní péče (JIP) či úmrtí. Celkem bylo na JIP hospitalizováno 18 těhotných žen a 4 ženy po porodu. Osm žen zemřelo. Během hospitalizace na JIP došlo k šesti porodům, z toho čtyři byly urgentní císařské řezy.

New Engl J Med, 2009, doi10.1056/ NEJMoa0910444

Ohodnoťte tento článek!